D’INTERÈS PER ALS IMPORTADORS DE BÉNS

Sap que a partir de l’1 de gener del 2015 té la possibilitat de no pagar l’IVA en el moment de fer la importació i diferir el seu pagament fins al mateix moment de presentar la declaració d’IVA? En la majoria dels casos suposarà també la seva deducció total en el mateix moment, com a IVA suportat deduïble.

Per fer-ho possible, és imprescindible que la liquidació de l’IVA es faci per període MENSUAL i que, a més, s’hagi excercitat l’opció mitjançant la declaració censal Model 036. Aquesta opció (i la renúncia en el seu cas) s’hauran de fer al mes de novembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de ser efectiva.

Excepcionalment, per a l’any 2015, es podrà realitzar fins al 31 de gener del propi exercici i tindrà efecte a partir del primer període de liquidació iniciat amb posterioritat a la data en què s’hagi exercit l’opció.