Atenció! Hisenda està comparant la informació facilitada pels bancs amb els imports declarats en l’IVA

Actualment l’Agència Tributària ha iniciat una campanya per comprovar la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en la comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

L’informem que hem tingut coneixement de diverses cartes enviades des del Departament de Gestió de l’AEAT, en el marc d’un pla d’especial seguiment en el compliment de les obligacions tributàries d’autoliquidació d’IVA. En aquestes comunicacions, que no inicien cap procediment tributari i en les quals no se sol·licita cap tipus de documentació, s’informa de la possible incoherència entre les quanties declarades en les autoliquidacions de l’IVA amb la suma dels càrrecs i dels abonaments en els comptes bancaris.

Cal recordar que des del gener del 2017, els bancs estan obligats a facilitar a Hisenda les dades relatives a comptes i dipòsits i s’ha ampliat la informació subministrada pels bancs a Hisenda, en incloure en aquesta declaració el volum de les entrades i sortides de cada compte bancari.

Hisenda està comparant la informació facilitada pels bancs (d’entrades i sortides en els comptes) amb els imports declarats en l’IVA, i si detecta discrepàncies considerables, podrà iniciar procediments de comprovació o fins i tot, visites sorpresa a aquelles empreses amb incoherències.

Atenció. Si aquest és el seu cas, anticipi’s i documenti el motiu d’aquestes discrepàncies. Així, si és objecte de comprovació, ja ho tindrà tot preparat. Els cobraments més elevats en bancs segurament que tindran el seu origen en operacions no subjectes a IVA: dividends de filials, interessos de préstecs efectuats, aportacions de socis, etc.

Per això ha de tenir molta cura amb aquest tema, i deixar-se assessorar per un professional expert en la matèria.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.