Guia de bonificacions/reduccions a la contractació laboral

Els ajudem a gestionar i analitzar tota la normativa vigent perquè pugui aprofitar les bonificacions i reduccions existents en matèria de contractació laboral.  Si la seva empresa té previst contractar a nous treballadors, comprovi si es pot acollir a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social.

Com ja sabrà, actualment existeixen nombrosos incentius a l’ocupació, especialment per a la contractació indefinida i certs contractes temporals, consistents sobretot en bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i incentius fiscals.

Si la seva empresa té previst contractar a nous treballadors, comprovi si es pot acollir a algun tipus d’incentiu en les cotitzacions a la Seguretat Social. A aquests efectes, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha facilitat un guia (actualitzada a data d’octubre 2016), en la qual es recull tota la normativa vigent en matèria d’incentius a la contractació, oferint tota la informació estructurada per modalitats de contractes, col·lectius al qual pertanyi el treballador i tipus d’empresa.

Nosaltres podem ajudar-lo a triar les millors opcions i analitzar cada tipus de contracte i col·lectiu  perquè surti beneficiat en l’aplicació d’aquestes ajudes, reduccions/bonificacions.

Els recordem que els principals incentius els podem estructurar en les següents modalitats:

  • Bonificacions/Reduccions a la contractació de caràcter general per a joves. Llei 11/2013.
  • Bonificacions/Reduccions a la contractació de caràcter general.
  • Bonificacions/Reduccions a la contractació dirigides a àmbits específics (treballadors a Ceuta i a Melilla, tripulants de bucs, penats en institucions penitenciàries i menors en centres d’internament, persones que prestin serveis en la llar familiar, persones en situació d’exclusió social aturades, etc.).
  • Bonificacions/Reduccions per al manteniment d’ocupació.
  • Bonificacions/Reduccions per a autònoms.

Vegeu la guia del SEPE de Bonificacions/Reduccions a la contractació laboral. Quadre resum de normativa vigent: 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.