Grup Carles obté el segell de Petjada de Carboni

Grup Carles, com a empresa compromesa amb la sostenibilitat, estem inscrits al Registre de petjada de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2 del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, i estem orgullosos d’informar que el passat mes de gener vam obtenir el Segell de Càlcul de Petjada de Carboni. Aquest és un primer pas per continuar amb la nostra estratègia en sostenibilitat a través de la implementació d’accions de mitigació del canvi climàtic.

El projecte s’ha dissenyat i executat des de Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat, acompanyant el Registre amb un pla de reducció que s’anirà revisant de forma periòdica amb l’objectiu de verificar la reducció progressiva i introduir mecanismes de compensació que comportin l’assoliment de la neutralitat en carboni de les activitats directes de l’organització.

Què és Registre de petjada de carboni?

És un registre completament voluntari que recull els esforços de les empreses espanyoles en el càlcul, reducció i compensació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera la seva activitat.

Totes les petjades han de comptar obligatòriament amb un pla de reducció que serà revisat pel Ministeri. Una empresa ha reduït la seva petjada quan compleix un criteri estricte que demostra una tendència decreixent d’emissions.

El càlcul de la petjada de carboni estableix un punt de partida quantificable cap a la implementació d’una estratègia en sostenibilitat que alineï les organitzacions vers a la mitigació dels efectes negatius derivats de la crisi climàtica.

Grup Carles Enginyeria i Sostenibilitat treballa el Càlcul i Reducció de la Petjada de Carboni dins els serveis d’assessorament en processos d’Estratègia en Sostenibilitat per a les organitzacions.