Grup Carles obre nous mercats a Marroc

Fruit del treball dels darrers quatre anys, el departament d’Enginyeria i Medi Ambient de GC, ha anat obrint mercat al Marroc.

Arran d’una participació a la Fira “Marocuir” a Casablanca, es van establir contactes amb dirigents del sector adober al Marroc i, en posteriors reunions, s’han posat sobre la taula possibles camps de col·laboració amb empreses del sector i també a nivell gremial de les teneries ubicades a la regió de Fès-Boulemane, una de les més tradicionals del país.

Així s’han portat a terme diverses sessions de formació en aspectes mediambientals en el marc d’un conveni entre la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç i el Gremi de Curtidors de Fès. Aquesta primera acció s’ha donat per finalitzada aquesta setmana passada, coincidint amb la sessió formativa final a la ciutat marroquina.

Tanmateix, s’han portat a terme alguns diagnòstics ambientals per encàrrec de dues empreses (una de Marràqueix i l’altre de Casablanca) que tenen pressions de l’administració marroquina per resoldre determinats paràmetres mediambientals.

Convidats a Marroc per explicar la nostra visió del sector dels adobers:

Aprofitant la darrera estada, el passat dia 25 hi ha haver una reunió al Ministeri de la Indústria i el Treball, a Rabat, amb la Secretària General on es va convocar al Sr. Pere Carles perquè expliqués la seva visió del sector dels adobers. S’espera poder obtenir algun projecte interessant a realitzar properament.
El nom i prestigi de GC ja comença a circular pel país veí i això fa esperar que es puguin obtenir nous encàrrecs en aquest i en altres sectors industrials marroquins.