Grup Carles Enginyeria realitza els projectes d’implantació de Leather Química

El passat 2 de juliol Leather Química va inaugurar les seves instal·lacions a Igualada, al carrer Alemanya. L’empresa es dedica a la producció, comercialització i subministrament de productes químics per a la indústria de curtits.

Des de Grup Carles Enginyeria hem realitzat els diferents projectes per a la implantació d’aquesta industria de 5.500 m2. Des del suport en la fase inicial d’estudi de l’emplaçament i adequació a la reglamentació ambiental i de seguretat industrial, fins a la obtenció de permisos per al seu funcionament.