El Gremi d’Adobers d’Igualada i els adobers marroquins (un cas d’èxit de cooperació internacional)

Darrerament s’han publicat informacions referents a les activitats que lidera el Gremi d’Adobers d’Igualada dirigides al sector dels adobers de Marroc, que cal explicar amb cert detall perquè s’entengui la feina d’aquest col·lectiu igualadí en l’àmbit de la cooperació internacional, en el qual GRUP CARLES hi participa com a agent extern.

És evident que en les col·laboracions hi ha d’haver bona predisposició per ambdues bandes i cal que tothom n’obtingui profit com a objectiu, tenint clar que aquest profit pot ser més o menys directe, i a més o menys llarg termini. En aquest cas, l’Associació d’Adobers de Fès (Marroc) ja fa temps que havia tramès a les seves organitzacions empresarials, el seu neguit per poder millorar la seva situació en el país, on el sector està passant per una etapa molt complicada degut a la confluència de diversos factors que han estat abastament identificats.

Fruit de contactes entre les Cambres de Comerç i una oportuna visita d’una delegació marroquina a la Diputació de Barcelona, que va propiciar una reunió amb l’Alcalde Marc Castells, es va iniciar un primer projecte de cooperació entre ambdues associacions d’adobers, que ha aportat un diagnòstic del sector i diverses sessions de formació a Fès i a Igualada amb industrials marroquins com a receptors, que han pretès mentalitzar-los de la necessitat d’afrontar canvis estructurals i de procés que els aportin un benefici econòmic aplicant economies d’escala i un benefici ambiental que millori les condicions d’abocament d’aigües i gestió dels residus existents actualment al país. Aquest benefici ambiental té una doble repercussió positiva, ja que d’una part vol dir que els cuirs adobats al Marroc arribin al mercat amb el compliment dels paràmetres ambientals, igualant paulatinament per a tothom les exigències en aquest àmbit, i en segon lloc, no oblidem que entre ambdues comunitats estem units per un mateix mar, receptor únic dels impactes negatius al medi ambient a ambdues ribes de la Mediterrània.

Aquest és el principal objectiu del Gremi d’Adobers d’Igualada, com a centre del Clúster de la Pell Europea de Qualitat, ajudar als adobers marroquins a escollir un bon model de desenvolupament, semblant al que durant 20 anys s’ha anat implementant a Igualada, evolucionar en tots els sentits per a concórrer en el màxim d’igualtat de condicions en el globalitzat mercat de la pell.

Les pells del Marroc, en bona part provenen d’animals de raça Europea, però la mala gestió en l’escorxat, les males pràctiques de conservació i uns processos poc controlats les malmeten, fet que junt amb la impossibilitat d’exportar-les en determinats estats de fabricació per l’equivocada normativa comercial vigent en el país, fa que la indústria adobera marroquina passi per un moment molt complicat, quan el que tocaria fóra, a més o menys llarg termini , poder exportar a mitja fabricació (WET BLUE ) lots de pells de qualitat alta, que ells no precisen i que a les indústries Igualadines els vindrien molt bé i els ajudaria a pagar la reconversió.

Hi ha un altre vessant important, que consisteix en el fet d’ajudar a sortir endavant un sector estratègic per al Marroc, que ocupa a molta gent, per tal que es pugui consolidar en l’evolució industrial exigida i segueixi creixent com a font de treball, contribuint així al seu desenvolupament i facilitant-li la seva normalització, evitant problemes socioeconòmics que tots tenim ben presents.

És un bon exemple de cooperació internacional de la Diputació de Barcelona, amb un soci que és el Gremi dels Adobers, que hi aporta generositat i coneixement.

Pere Carles | pere.carles@gcarles.com

President de Grup Carles