Gestió de Residus d’aparells elèctrics i electrònics

Resum del nou decret RD110/2015

Novetats principals:

  •  Revisió de les llicències i autoritzacions per a distribuïdors i gestors d’aquest tipus de residus abans del 22/08/2015
  • Els establiments de venda d’aparells elèctrics que tinguin una superfície de més de 400 m2 hauran d’acceptar gratuïtament els aparells utilitzats de mida petita, com els telèfons mòbils, sense que el consumidor n’hagi de comprar un altre a canvi.
  • Es fomenta la preparació per a la reutilització dels residus i per a la seva reparació.

Infografia sobre les Novetats d’aquest decret

El decret:

El passat 20 de febrer es va aprovar el nou Reial Decret sobre la Gestió de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics.

L’objectiu:

Donar una solució completa a la gestió d’aquest tipus de residus que contenen materials valuosos i també substàncies perilloses a les quals cal donar-hi tractament.

Alhora, aquest decret que neix com a transposició de la normativa europea, fomenta tractaments com la preparació per a la reutilització, i proposa noves mesures per a la millora de la seva recollida separada i gestió, amb l’objectiu d’aconseguir que, un percentatge elevat d’aquests tipus d’aparells, siguin reutilitzats i/o gestionats correctament.

Els actors en aquest procés :

Productors, distribuïdors, gestors i els locals, han de donar compliment a uns informes anuals, i sol·licitar una revisió de les seves llicències, abans del 22/08/2015.

Maite Torres | Àrea d’Enginyeria i Medi Ambient