El 10 d’agost de 2015, finalitza el termini de les subvencions per demanar o renovar l’Ecolabel

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’ECODISSENY I L’ECOETIQUETATGE

Resolució TES/1523/2015 per la qual es fa pública la convocatòria de les subvencions per a l’obtenció o renovació del distintiu de qualitat ambiental o etiqueta ecològica

Objecte

  • Subvenció per a l’obtenció o renovació del Distintiu de qualitat ambiental o etiqueta ecològica.

Qui el pot demanar?

  • Empreses jurídiques, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que hagin obtingut o renovat el Distintiu de garantia de qualitat ambiental o l’etiqueta ecològica de la Unió Europea, o que hagin implantat un procés d’ecodisseny segons la norma ISO 14006, a Catalunya entre l’1 de gener de 2013 i el 10 d’agost de 2015.

Quines despeses són subvencionables?

  • Consultoria i certificació/verificació per a la implantació dels sistemes d’ecoetiquetatge i ecodisseny.
  • Realització d’assaigs i controls per demostrar el compliment dels criteris ecològics dels sistemes d’ecoetiquetatge.

Import de la subvenció

  • Es un 75% de l’import de les despeses subvencionables.

Termini de la sol·licitud

  • 10 d’agost de 2015
Si esteu interessats en el nostre servei, o per a qualsevol informació o consulta, contacteu amb nosaltres:

T. 678 011 363 – Raul Antúnez

raul.antunez@gcarles.com