Falta talent a la comarca de l’Anoia?

Últimament, se n’ha sentit molt a parlar de la falta de talent a la nostra comarca. Encara que és ben cert que moltes empreses tenen dificultats per contractar personal qualificat i amb potencial, també ens podem preguntar si realment les empreses fan tot el que poden per revertir aquesta situació.

És hora d’acceptar que les empreses podem tenir bona part de la responsabilitat i que potser encara no ens hem sabut adaptar a les noves tendències del mercat, ni a allò que les noves generacions busquen en una organització a l’hora de cercar feina. Hem de ser conscients que en aquest mercat tan globalitzat i competitiu, els candidats són els que tenen el poder de decidir on volen treballar.

Estic en contacte continu amb persones altament qualificades que, sense renunciar a viure a la nostra demarcació, s’han vist obligades a buscar feina fora, per la falta d’oportunitats laborals i pel desconeixement de quines empreses poden donar resposta a les seves inquietuds professionals. Davant d’aquesta situació, només aquelles empreses que aconsegueixin consolidar la seva marca, seran capaces d’atraure el talent necessari per afavorir el seu desenvolupament. A la resta, els serà molt més difícil que professionals s’interessin pels seus projectes.

L’objectiu és treballar l’Employer Branding de la nostra empresa. És a dir, hem de tenir cura de la imatge que projecta la nostra organització, no només de cara als clients, sinó també als treballadors i als candidats potencials. Per a fer-ho, hem de promoure la transparència i la comunicació amb l’exterior, explicant com és el dia a dia a l’empresa, mostrar quins són els avantatges i beneficis de formar part de l’equip, quines activitats es promouen, quin és l’ambient de treball que es respira, valors, missió i visió, el seu compromís social… En definitiva, que la gent pugui veure què és el que significa treballar a l’empresa i que desperti l’interès de professionals amb talent, de manera que tinguin el desig de formar-ne part i implicar-se en el seu equip. Aquestes accions, però, perquè realment causin l’efecte esperat, hauran d’anar acompanyades d’uns sistemes retributius adequats. Encara que el salari no és un factor essencial per a les noves generacions, aquestes reclamen que se’ls pagui d’una forma justa, legítima i proporcional a les seves responsabilitats.

L’èxit de les organitzacions està condicionat per les persones amb talent que treballen en elles i, a l’Anoia, són encara minoria les empreses que inverteixen en la seva Employer Branding. És feina de tots promoure unes bones polítiques de gestió de persones i iniciatives dirigides a fidelitzar els treballadors i atraure el talent. Si, a més, som capaços de comunicar-ho de manera efectiva, estem convençuts que els professionals deixaran de buscar feina a fora i aconseguirem que el territori es consolidi com a referent del teixit empresarial català. Una bona solució per avançar en aquest camí és la cerca d’assessorament professional especialitzat.

Martí Pinyol

Responsable de selecció de personal i expert en Employer Branding de Grup Carles