Som l’equip que t’acompanya

GESTIÓ DEL PERSONAL - EXTERNALITZACIÓ DE NÒMINES
 • Altes i baixes de treballadors i empreses.
 • Assessorament laboral.
 • Llistats de costos i estadístiques.
 • Contractació laboral (subvencions i/o bonificacions).
 • Tramitació de comunicats IT i AT.
 • Confecció de nòmines i Seguretat Social.
 • Sol·licituds de prestació de jubilacions, viduïtat, orfandat, invalidesa, incapacitat laboral, …
 • Tràmits d’estrangeria.
 • Gestió documental laboral via portal virtual d’empresa i de l’empleat.
ASSESSORAMENT JURÍDICO LABORAL
 • Defensa jurídica davant les administracions públiques.
 • Defensa jurídica davant serveis de mediació, arbitratge i conciliació.
 • Mediació en conflictes individuals i col·lectius de treball.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació: EROs, ERTOs i ETOPs.
 • Inspeccions de treball.
 • Impugnació de resolucions i interposició de recursos davant l’Administració.
 • Defensa jurídica davant els Jutjats Socials.
 • Assistència lletrada en Negociació Col·lectiva i reunions amb Comitès d’Empresa.
GUANYA TEMPS! LA GESTIÓ SENSE DISTÀNCIES

El portal e-gestió és un servei gratuït en línia per als nostres clients. Obrim la porta al futur.

Et convidem a conèixer el nostre portal virtual e-gestió.

INFORMA'T SENSE COMPROMÍS
Empresa 

 

Nom i Cognoms (*) 

 

Correu electrònic (*) 

 

Telèfon (*) 

 

 

Codi de validació captcha

 

Avís:D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”) i el Reglament General de Protecció de dades_UE_2016-679 (RGPD), li comuniquem que les seves dades personals quedaran incloses en un fitxer denominat “Actualitat” amb el següent tractament:

 • Responsable del tractament: Grup Carles, Gestió i Projectes, S.L. Rbla. Sant Ferran, 45. 08700 Igualada (Barcelona). Telf. 93 801 72 20. E-mail gcarles@gcarles.com
 • Finalitat: Esdeveniments, actes o tallers d’actualitat. Les dades facilitades es conservaran mentre duri la relació comercial, o fins al moment que ho sol·liciti la persona interessada.
 • Legitimació: Interès legítim i consentiment.
 • Destinataris: Les dades no seran cedides a tercers, llevat que hi hagi requeriments de tipus legal. Grup Carles Gestió i Projectes utilitza un programari de gestió de tractament de dades amb servidors propis, ubicats a la UE, i compleix les seves respectives normatives de Protecció de Dades.
 • Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les dades.
 • Procedència: Clients o contactes interessats.
Emplenant aquest formulari vostè consent el tractament de les seves dades per a l’activitat denominada Actualitat.


Aviso: De acuerdo con el que dispone la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Caracter Personal y Garantia de los Derechos Digitàles ("LOPDGDD") y el Reglamento General de Protección de datos_UE_2016-679 (RGPD), le comunicamos que sus datos personales quedaran incluidos en un fichero denominado “Actualitat” con el siguiente tratamiento:

 • Responsable del tratamiento: Grup Carles, Gestió i Projectes, S.L. Rbla. Sant Ferran, 45. 08700 Igualada (Barcelona). Telf. 93 801 72 20. E-mail gcarles@gcarles.com
 • Finalidad: Eventos, actos o talleres de actualidad. Los datos facilitados se conservaran mientras dure la relación comercial, o hasta el momento que lo solicite la persona interesada.
 • Legitimación: Interés legítimi y consentimento.
 • Destinatarios: Los datos no seran cedidos a terceros, excepto si hay requerimentos de tipo legal. Grup Carles Gestió i Projectes utiliza un programario de gestión de tractamiento de datos con servidores propios, ubicados en la UE, y comple sus respectivas normativas de Protección de Datos.
 • Derechos: Acceso, rectificación, supressión, oposición y portabilidad de los datos.
 • Procedencia: Clientes o contactos interesados.
Rellenando este formulario, usted consiente el tratamiento de sus datos para la actividad denominada Actualitat.