Els Plans de Pensions i la Reforma fiscal del 2015

Els canvis que afectaran als Plans de Pensions amb la Reforma Fiscal de l’any vinent.

Amb la nova reforma fiscal, el Govern de l’Estat ha limitat l’aportació anual a plans de pensions a 8.000 euros, independentment de l’edat del partícip. El límit que encarà es vigent fins el 31 de desembre d’enguany és de 10.000 euros anuals per als menors de 50 anys i de 12.500 en el cas de contribuent majors de 50 anys.

És per això que ara és un bon moment per apurar fins al límit màxim de 10.000 o 12.500 en el cas de contribuents majors de 50 anys d’edat.

Per a més informació sobre com realitzar una aportació extraordinària i aprofitar els beneficis que pugui obtenir, posi’s en contacte amb nosaltres a gcjunyent@anoiafutur.cat.

Recordeu que ANOIA FUTUR, és un Pla de pensions promogut per la nostra corredoria d’assegurances GC JUNYENT que a 31 d’octubre porta un guany anualitzat superior a l’11% (posició 4 del rànquing estatal de la seva categoria) i que ja disposa d’un fons superior als 10.000.000 d’euros. És de la modalitat de Renda Fixa Mixta i té una comissió de gestió reduïda.