Els canvis porten noves oportunitats, les Píndoles d’Inversió!

Podem creure que és una frase feta, potser sí, i quedar-nos aquí, però també podem creure que potser hi ha alguna cosa de veritat, anem a analitzar una mica més.

Els canvis es presenten, s’instal·len i ens hem d’adaptar per no quedar-nos enrere.
Socialment aquesta afirmació és correcta, però què passa amb les empreses i els estalviadors?

Quines són les dades després del confinament i abans d’acabar l’escalada?

La demanda elèctrica comença la recuperació. Segons les dades que mostra el gràfic, la davallada no ha estat tan marcada com ens hem pogut imaginar veient els carrers i transports buits de gent i de trànsit.

Respecte a l’atur, si comparem les gràfiques d’Espanya i EEUU.

Segons les dades dels dos gràfics, la destrucció de llocs de treball a Espanya ha suposat un moviment menys brusc i, per tant, més digerible del que mostren les gràfiques del que ha suposat per a EEUU. I si ho acompanyem amb l’evolució del afiliats a la Seguretat Social, l’últim dia de mes a Espanya, convida a valorar no tant negativament l’evolució. Caldrà potser estimar amb posterioritat com d’actualitzades estan aquestes dades després del coll d’ampolla que tots hem patit i sofert amb les gestions que s’han realitzat al SEPE.

Respecte al finançament, Espanya està molt per darrera de la resta de països de la Unió Europea quant al seu PIB, és a dir, respecte a la possibilitat de generació de riquesa.

No pretenem ser optimistes, és evident que el COVID ens ha fet mal econòmicament parlant, i encara no tenim prou dades per valorar correctament el cost, però si hem seguit consumint energia, hem estat oferint llocs de treball durant tota la pandèmia i demandant fons de finançament, és que potser hi ha projectes i empreses que han aprofitat la situació i han trobat la seva oportunitat.

El problema, des del punt de vista d’un inversor, està en com trobar aquests projectes. La feina que suposa anar projecte per projecte, destriar, estudiar, analitzar i valorar…. és impossible de realitzar en el nostre dia a dia!

Per aquest motiu es van crear els Fòrums d’Inversions, amb la missió de connectar projectes amb inversors i com a instrument dinamitzador dels territoris i els talents, per crear ocupació i riquesa en l’economia real.

A Grup Carles Consultoria vàrem creure adient iniciar un fòrum d’inversió anual l’any 2016 que posés en contacte emprenedors i inversors. Aquest any s’havia d’haver celebrat la IV edició del fòrum el passat 24/04, no obstant, a causa de la Covid-19, ens hem vist obligats a ajornar-lo i a adaptar-nos a les noves circumstàncies.

Davant els reptes, ens hem reinventat, i donat que per normativa no es poden fer concentracions de persones i, com que no sabem ni quant temps durarà aquesta situació, ni quina serà l’evolució de la Covid-19, hem decidit realitzar el Fòrum on line, que hem anomenat les noves Píndoles d’Inversió.

En què consisteix?

Hem creat un espai, mitjançant la plataforma Zoom, on dos emprenedors presentaran els seus projectes. Han estat escollits els millors, aquells que han obtingut millor puntuació com a projecte, equip, trajectòria, escalabilitat, innovació… Aquells que nosaltres veiem com una oportunitat, tant per al sector, com per a l’equip que executarà el projecte.

És una oportunitat i una bona manera de donar suport a l’economia en la situació actual que vivim. Sempre hi ha empreses que saben adaptar-se i crear riquesa en el territori.

Si us hi voleu inscriure, és gratuït. Podeu fer-ho en aqeust enllaç. Tindrà lloc el proper divendres 19/06, de 12h a 13h.

Us hi esperem!