El tancament fiscal i comptable 2016: principals aspectes a tenir en compte en societats, renda i patrimoni

El tancament fiscal i comptable de l’exercici 2016 s’acosta. És de summa importància fer-ne una projecció a desembre del 2016, que ens serveixi de base per prendre les decisions que més convinguin a empreses i autònoms depenent de la seva situació, per a això és important conèixer l’abast de les noves mesures fiscals que s’han aprovat per 2016, així com les previstes que s’aprovin pel legislador per 2017 i que puguin repercutir en aquesta última part de l’any i en general els avantatges que poden aportar a les empreses i autònoms per rebaixar les quotes de l’IRPF, patrimoni i societats.

A manera de resum, li oferim una sèrie de recomanacions en el següent document en PDF:

Accedir al document en PDF