El procés d’onboarding, la clau en la fidelització del talent

El procés d’onboarding o d’acollida és un conjunt d’activitats que una empresa realitza amb l’objectiu d’integrar un nou treballador o treballadora en la seva cultura, valors i operacions.

Aquests processos solen ser el producte de diferents accions vinculades a l’orientació, formació i integració amb els equips, tot i que cada organització sol personalitzar-los segons les seves característiques i els requisits específics de cada lloc de treball.

Aquest procés és un aspecte crític per a la correcta integració i fidelització de les persones que s’incorporen a la nostra organització, ja que representa una de les primeres experiències que tenen amb l’empresa.

Una bona d’acollida capacita la persona sobre el rol i responsabilitats del lloc de treball i sobre les eines i sistemes que utilitza l’empresa. Es tracta d’ajudar els nous membres a comprendre les expectatives, polítiques i procediments de l’organització.

Un altre aspecte important d’un procés d’onboarding és que ajuda a establir una cultura positiva a l’empresa. En proporcionar als nous treballadors i treballadores informació sobre la cultura, els valors i les expectatives de l’organització, se’ls ajuda a comprendre com encaixar-hi i com contribuir al seu èxit.

Paral·lelament, una bona acollida millora la fidelització dels empleats. Quan aquests se senten valorats i compresos en el seu nou treball, són més propensos a quedar-se a l’empresa i a desenvolupar-s’hi amb més eficàcia i eficiència. Això pot reduir els costos associats a la rotació de personal i millorar la productivitat de l’empresa en general.

En conclusió, un bon procés d’onboarding és essencial per a la retenció de talents i per a l’èxit de tota  organització. És crucial que les empreses desenvolupin i actualitzin constantment els seus processos d’acollida per proporcionar als nous empleats una experiència positiva i valuosa en el seu nou treball, que els ajudi a sentir-se més segurs i valorats. Serà clau per establir una relació positiva i duradora entre l’empresa i els nous membres de l’organització.

Martí Pinyol
Responsable de Gestió de Persones de Grup Carles