DUCA 2014

Declaració de l’ús i contaminació de l’aigua

Els usuaris industrials o assimilables amb un consum anual d’aigua superior als 1.000 m3, l’activitat econòmica dels quals es troba inclosa en els codis A032, B, C, i D de la classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009) han de presentar periòdicament la declaració de l’ús i contaminació de l’Aigua davant l’Agència Catalana de l’Aigua per calcular el cànon de l’aigua que grava el consum d’aigua de l’establiment durant els següents 4 anys.

La validesa de la DUCA presentada, sigui abreujada o bàsica, és de quatre anys i s’ha de renovar durant l’últim trimestre natural de l’últim any de validesa.

Si el seu establiment va presentar la darrera DUCA l’any 2010, enguany i durant el darrer trimestre, ha de tornar a presentar la documentació necessària a partir de la qual es realitzarà el càlcul del cànon de l’aigua aplicable en la seva factura de l’aigua durant els propers 4 anys. Un bon assessorament en el tractament i presentació de dades pot suposar incórrer en una disminució dels costos derivats de l’ús i abocament d’aigua del seu establiment.

Vols més informació?