Dirigir l’empresa en temps de coronavirus

És innegable que els efectes del COVID-19 han tingut un gran impacte en la nostra comarca. Més enllà de les evidents repercussions socials, també s’ha vist greument afectat el teixit empresarial de la zona. A causa del confinament de la conca i les restriccions de mobilitat de la població, moltes empreses s’han vist obligades a aturar totalment o parcialment la seva activitat productiva.

Nou paradigma de gestió:

Davant d’aquesta situació, els empresaris i els directius, des d’un autònom a una gran empresa, s’enfronten a un nou paradigma de com gestionar l’empresa en una situació tan complicada com l’actual.

No hi ha respostes úniques, però si que tot comença per una decisió fonamental que és l’actitud amb la qual afrontem el repte: Només nosaltres podem decidir com afrontem les dificultats, si decidim lluitar o bé ser-ne víctimes.

En situacions extremes cal centrar-nos en fer bé i ràpid el que depèn d’un mateix i oblidar-nos d’allò que no podem controlar. Cal no deixar-nos dominar per la por o la incertesa i centrar-nos en allò que si que podem fer. Segurament haurem de baixar una mica el llistó de l’auto-exigència i ser més humils i sobretot molt pràctics. Toca ser proactius i intentar anticipar allò que en condicions normals ens tocaria fer d’aquí a unes setmanes. I sobretot aprendre dels errors, que de ben segur en cometrem, i veure-ho tot com un immens aprenentatge que ens servirà per sobreviure i per al futur.

El teletreball com a nou model productiu:

Una bona part d’empreses han pogut implantar una modalitat alternativa de producció basada en el teletreball, segurament, sense disposar del temps necessari que requereix un projecte  de canvi com aquest.

Tot i ser una forma de treball coneguda per tots, es calcula que abans de la situació en la qual estem immersos, només el 4,3% dels professionals a Espanya hi estaven adherits, i el 3,2% teletreballaven de forma esporàdica. Així doncs, per a la immensa majoria de companyies que s’han acollit a aquesta mesura els ha suposat un autèntic canvi en la forma de produir i d’organitzar l’empresa.

En aquestes circumstàncies, resultarà imprescindible invertir molts recursos en la gestió dels equips de professionals. Per fer-ho, caldrà tenir en compte que el teletreball implica:

  • L’avaluació per objectius: la dificultat per supervisar la feina dels membres de l’equip, així com les hores de treball i descansos que pot realitzar, fan imprescindible que el rendiment dels treballadors s’estimi pel compliment dels objectius que prèviament se li han plantejat.
  • Autonomia i autogestió: conseqüentment, els treballadors tindran més autonomia a l’hora d’organitzar-se la seva jornada, establir prioritats… Així doncs, el teletreball requereix una relació professional basada en la confiança i el compromís del personal amb l’empresa.

Tanmateix, en la mesura del possible, els empresaris han de ser flexibles i ser conscients que cada membre de la plantilla, tindrà unes circumstàncies personals i familiars particulars que també determinaran l’organització de cada professional.

  • Comunicació: és imprescindible mantenir una comunicació fluida i constant amb els membres dels equips. Tenint en compte la circumstància insòlita actual, caldrà fer-ho de forma sincera, clara i honesta, intentant sempre informar de la situació en què es troba l’empresa.

Cal destacar que, un dels riscos del teletreball a mitjà i llarg termini, és la pèrdua de moments compartits que incrementin els vincles entre els professionals de l’organització. Serà imprescindible obrir canals de comunicació, més enllà del correu electrònic, per facilitar el contacte entre els companys i evitar l’aïllament. També és recomanable utilitzar aquestes eines perquè els treballadors puguin fer aportacions, suggeriments de millora i realitzar consultes.

  • Tecnologia: s’han de posar a disposició dels professionals les suficients eines i recursos informàtics que els permetin realitzar les seves activitats d’una forma efectiva, i que alhora faciliti l’intercanvi d’informació entre ells.
  • Motivació: oferir suport i fer seguiment dels diferents projectes, encara es fa més necessari en la modalitat de teletreball. El suport i el reconeixement de la feina a la plantilla, farà que se sentin més valorats per part de l’empresa.

Així doncs, el teletreball requereix la inversió de molts recursos de l’empresa perquè la seva activitat continuï. En aquest escenari, perquè la implantació del teletreball sigui un èxit, els responsables de departament o àrea de negoci, tindran un paper clau en fer el seguiment dels projectes i assegurar-se que els professionals continuïn motivats i alineats. Per part dels treballadors, serà clau la seva implicació i compromís amb l’organització.

Martí Pinyol

Consultor en Direcció de persones a Grup Carles