Directiva 2014/33/CE sobre la armonització de les legislacions en matèria d’ascensors

DOUE 26/02/2014 amb aplicació a partir del 20/04/2016

Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.