Recepció de la delegació del Ministeri d’Indústria i Federació Indústries del Cuir de Marroc per visitar el Clúster del Cuir d’Igualada

El proppassat dia 13 d’octubre va visitar Igualada una delegació marroquina encapçalada per la Sra. Watika EL KHALFI, Directora General del Ministeri d’Industria del Marroc i integrada per diversos tècnics del citat Ministeri, també el president de la Federació del Cuir, un alcalde i un consultor.

La citada visita fou en resposta a una invitació de Grup Carles amb l’interès de conèixer de prop el model dels adobers igualadins de cara a implantar normatives mediambientals per a les teneries de la regió de Fès, en el marc d’un nou polígon industrial per a aquest sector.

La delegació marroquina fou rebuda a l’ajuntament per la Sra. Àngels Chacon en la seva doble qualitat de Tinent d’Alcalde de Promoció Econòmica i de Directora General d’Indústria de la Generalitat, on es van intercanviar diversos missatges de col.laboració. Posteriorment es visità l’estació depuradora del Gremi, una adoberia i les instal.lacions de la Càtedra 3, a l’Escola Universitària.

Finalment es va celebrar una reunió a les instal.lacions de GRUP CARLES on es va debatre sobre diverses qüestions d’interès de la delegació, en relació amb les teneries de la regió de Fès.