Declaracions ambientals 2017

Arribem a la finalització del primer trimestre de l’any, i amb aquest, finalitza també el termini per presentar les declaracions ambientals, algunes de les quals són molt específiques per a un determinat sector i d’altres molt més genèriques.

Tot seguit, li mostrem un resum de les obligacions ambientals del primer trimestre, a qui poden afectar i el termini de presentació per a cada declaració:

Declaracions ambientals MARÇ 2017

 

Per a més informació sobre terminis i gestions de les declaracions:

Raul Antúnez | 678 011 363

Àrea d’Enginyeria i Medi Ambient