Registre i Model de declaració responsable per a empreses manufactureres considerades essencials

Actualització dia 31/03/2020 a les 20:00h

Per tal de poder continuar amb la seva activitat durant el període de declaració de l’estat d’alarma, les indústries manufactureres, han de fer saber a l’Administració que la seva activitat és considerada com a essencial. Aquesta informació facilita les tasques de control, adequació a la situació de confinament i seguretat de les mateixes empreses i persones treballadores.

Es consideren activitats essencials:

• Aquelles que es duen a terme de manera directa com a activitat essencial.
• Les que duen a terme els proveïdors crítics per a l’activitat essencial.


Model de declaració responsable per a empleats d’empreses considerades essencials

Adjuntem el model de declaració responsable que han de portar els treballadors per compte aliena que no s’hagin d’acollir al permís retribuït recuperable, per tal que les empreses que tinguin empleats en aquesta situació, el puguin emplenar i entregar-los-hi.

Accedeixi al document en el següent enllaç:

Informar a l’Administració sobre activitats de la indústria manufacturera considerades essencials

A continuació, adjuntem els enllaços a la pàgina web de la Generalitat on s’ha d’accedir per presentar la comunicació, en relació amb la consideració d’activitat industrial essencial: