Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA 2016)

Durant el quart trimestre de l’any, les empreses amb consums d’aigua superiors als 1000 m3, l’activitat econòmica de les quals es trobi inclosa en les seccions B, C i D i els grups A032, E360, E383 i J581 de la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009), estan obligades a presentar la Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua (DUCA). Es tracta de la declaració relativa al volum i a la qualitat de l’abocament d’aigües residuals que presenten els usuaris industrials i assimilables. Aquesta declaració serveix per determinar el cànon de l’aigua, un impost de naturalesa ecològica sobre l’ús que se’n fa i que té una validesa de quatre anys.

Des del departament de Grup Carles Enginyeria oferim als nostres clients la tramitació de la Declaració de l’Ús i la Contaminació de l’Aigua i el seguiment per a la correcta finalització del tràmit.

A Grup Carles Enginyeria tenim 50 anys de trajectòria i estem especialitzats a aportar solucions en l’àmbit tècnic, energètic i ambiental. Si esteu interessats en el nostre servei i col·laboració, o per a qualsevol informació o consulta, contacteu amb nosaltres.

Grup Carles Enginyeria