Dades personals i comerç electrònic

Recordeu que els Professionals, Empreses, Associacions, Fundacions, Entitats Públiques o Privades, que disposeu de bases de dades de caràcter personal, heu de complir amb:

  • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de protecció de les dades de CARÀCTER PERSONAL
  • Real Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999
  • La Llei 34/2002, d’11 de Juliol de serveis de la Societat de la informació i comerç electrònic en el tractament d’e-mails, avisos legals, polítiques de privacitat, cookies i condicions de venda, segons els serveis oferts per mitja de la Web.