Grup Carles i Àuria Fundació signen un conveni de col·laboració per impulsar l’emprenedoria al territori

La col·laboració de les dues entitats neix amb esperit de cooperació per activar la inclusió laboral en un context de crisi

El Programa d’Autoocupació impulsa projectes d’emprenedoria a través del Servei d’Inserció Especialitzat

Aquesta setmana Àuria Fundació i Grup Carles han signat una conveni de col·laboració per donar suport al nou projecte del Servei d’Inserció Especialitzat (SIE), el Punt d’Autoocupació. El directors d’ambdues entitats, Francesc Xavier Carles i Marta Mateu, formalitzaven la signatura amb una clara voluntat d’acompanyar a les persones que volen iniciar un projecte d’emprenedoria.

Gràcies al conveni, des de Grup Carles s’assessorarà als emprenedors en matèria fiscal, comptable i jurídica en la fase de desenvolupament amb avantatges importants. Àuria Fundació es mostra satisfeta per l’acord amb un grup d’empreses consolidat i amb una llarga trajectòria i expertesa al territori.

Sobre el PAI, Programa d’Autoocupació

El Programa d’Autoocupació- iniciat al gener- forma part del Programa Incorpora de la Fundació laCaixa i té per objectiu millorar l’ocupabilitat de persones amb inquietuds per l’emprenedoria a partir d’una idea de negoci. I és en aquesta fase inicial, on l’equip tècnic de la Fundació acompanya a les persones. Idees, definició del projecte, pla de viabilitat, tràmits necessaris o accés a subvencions. Però a més, gràcies al conveni d’Incorpora i MicroBank poden obtenir microcrèdits per iniciar o consolidar el projecte.

El PAI forma part del Servei d’Inserció que amb una trajectòria de més d’una dècada en el camp de la inserció sociolaboral dona resposta a les necessitats de diferents grups de persones i les acompanya en el procés de cerca de feina. Al llarg d’aquests onze anys s’han atès a més de 1.300 persones i s’ha col·laborat amb més de 200 empreses, formalitzat més de 1.000 contractes laborals per aconseguir un dret, la igualtat d’oportunitats.