Informació en relació a la suspensió de contractes amb l’Administració Pública i els seus efectes

  • Què és la suspensió dels contractes públics?
  • Hi ha alguna regulació específica respecte als equipaments catalans?
  • Què passa amb els contractes amb els Ajuntaments?
  • Com es produiran els pagaments?
  • I si sóc adjudicatari d’un contracte d’emergència?
  • Què he de tenir en compte si he estat afectat per una suspensió o considero que s’hauria de produir la suspensió d’un contracte per impossibilitat de prestació?

Adjuntem el document complet amb la informació actualitzada en el següent enllaç: