Consumidors resignats en temps de Coronavirus? No donem per perdut allò que es pot recuperar

He de seguir pagant les quotes del gimnàs si està tancat i no hi puc anar? Què passa amb el viatge que vaig contractar i que no podré realitzar en les dates previstes a causa de la COVID-19? I els productes adquirits, quin termini tinc per desistir-ne?

Des de la declaració de l’estat d’alarma a tot l’estat espanyol, el passat 14 de març, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat del Real Decret 463/2020, per a la gestió de la crisis sanitària causada per la COVID-19, molts són els dubtes que ens sorgeixen en la nostra posició de consumidors.

Les mesures adoptades pel que fa als serveis de tracte successiu, és a dir, aquells que són de llarga durada (o indefinits), i que generalment es paguen mitjançant quotes (acadèmies d’idiomes, gimnasos, etc.), són la suspensió del pagament d’aquestes quotes, en cas que el servei no sigui prestat. Així doncs, no es podran cobrar mentre duri l’estat d’alarma i l’empresa està obligada a mantenir la relació contractual, no podent rescindir el contracte. En cas que alguna ja s’hagi cobrat i el servei no s’hagi pogut prestar, es pot optar per altres tipus de compensacions (canvis de dates o horaris, descomptes quan es torni a reactivar el servei, etc.) o bé per reclamar la devolució de les quotes o la part proporcional corresponent, si s’ha prestat el servei durant part del període.

Les mesures són diferents quan es tracta de quotes socials satisfetes a entitats esportives i culturals, ja que en aquest cas, aquest tipus d’aportacions no són retornables. No obstant, sí que ho són les quotes addicionals que s’hagin pogut satisfer a la mateixa entitat.

Per tal de reclamar les devolucions indicades, es disposarà d’un termini de 14 dies, computables a partir de la finalització de l’estat d’alarma.

El termini previst per a la devolució de productes adquirits, que és de 14 dies, també queda suspès mentre duri l’estat d’alarma, reactivant-se una vegada finalitzat. Aquesta suspensió s’aplica a la devolució de productes adquirits mitjançant compres a distància o fora d’una botiga, però no als productes personalitzats o fets a mida, a aquells que es fan malbé ràpidament o a serveis que es presten en una data concreta.

Finalment, quant als viatges combinats contractats, que no es podran dur a terme a causa de l’emergència sanitària, es recomana cercar una solució amb l’empresa que presta el servei i, per exemple, canviar-ne les dates. En cas que no s’arribi a cap solució o es prefereixi anul·lar el contracte, es disposa d’un termini de 14 dies una vegada finalitzi l’estat d’alarma, per contactar amb l’empresa. En aquest sentit, cal remarcar que únicament es té dret a recuperar els imports que hagin estat satisfets, tot i que l’empresa només té l’obligació de retornar els diners encara no pagats a proveïdors (com per exemple, hotels o bitllets d’avió) o aquells que ja hagi recuperat d’aquests. Per la quantitat restant, l’empresa emetrà un val per utilitzar en el termini d’un any des de la finalització de l’estat d’alarma. En cas de no utilitzar el val en aquest termini, el client podrà sol·licitar la devolució dels diners.

 

Mireia Ferré

Grup Carles Advocats