Coneix els seus drets quan viatja amb avió?

La Unió Europea disposa d’una detallada regulació dels drets dels passatgers aeris, amb indemnitzacions i altres atencions per a compensar els inconvenients que pot causar el mal funcionament del servei.

Quan reserva un vol amb destinació a algun país de la Unió Europea (UE) no pensa que puguin succeir incidents que l’obliguin a modificar els seus plans. No obstant això, amb més freqüència del desitjat es produeixen casos d’overbooking, cancel·lacions de vols i retards.

Atenció. En viatjar amb avió existeixen uns drets que assisteixen al passatger i sobre els quals ha d’estar informat, i si escau sol·licitar una reclamació.

La UE disposa d’una detallada regulació dels drets dels passatgers aeris, amb indemnitzacions i altres atencions per a compensar els inconvenients que pot causar el mal funcionament del servei.

Aquesta regulació s’aplica als vols amb sortida o arribada de o a un estat UE, Islàndia, Noruega o Suïssa, independentment de la nacionalitat de l’aerolínia.

La normativa europea contempla compensacions en aquests tres casos:

 

1.- DENEGACIÓ D’EMBARCAMENT (overbooking)

Drets dels passatgers:

A) Dret al reemborsament en 7 dies o a un transport alternatiu.

B) Dret d’atenció: menjar i refrescos suficients, en funció del temps d’espera, així com 2 comunicacions.

C) Dret de compensació: segons la distància del vol i del seu caràcter intracomunitari o no.

 

DISTÀNCIA INTRACOMUNITARI NO INTRACOMUNITARI
Fins a 1.500 km 250,00 € 250,00 €
Entre 1.500 i 3.500 km 400,00 € 400,00 €
A partir de 3.500 km 400,00 € 600,00 €

 

2.- CANCEL·LACIÓ DEL VOL

Drets dels passatgers:

A) Dret al reemborsament en 7 dies o a un transport alternatiu.

 

B) Dret d’atenció: menjar i refrescos suficients, en funció del temps d’espera, així com 2 comunicacions.

Si el transport alternatiu és, com a mínim, l’endemà o hi ha una estada addicional a la prevista pel passatger, aquest té dret a allotjar-se en un hotel i a transport entre l’aeroport i l’allotjament.

 

C) Dret de compensació: segons la distància del vol i del seu caràcter intracomunitari o no.

 

DISTÀNCIA INTRACOMUNITARI NO INTRACOMUNITARI
Fins a 1.500 km 250,00 € 250,00 €
Entre 1.500 i 3.500 km 400,00 € 400,00 €
A partir de 3.500 km 400,00 € 600,00 €

 

Atenció. No hi haurà dret a compensació en els casos següents:

 

  1. Si la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries i imprevisibles
  1. Si la companyia ha avisat amb suficient antelació; és a dir:

Almenys amb dues setmanes d’antelació.

Entre dues setmanes i set dies d’antelació, si el nou vol ofert surt amb una antelació no superior a 2 hores respecte de l’hora prevista i arriba a la destinació final amb menys de 4 hores de retard respecte a l’hora d’arribada prevista

Amb menys de 7 dies d’antelació, si el nou vol ofert surt amb una antelació no superior a 1 hora respecte de l’hora de sortida prevista i arriba a la seva destinació final amb menys de 2 hores de retard respecte de l’hora prevista.

 

3.- GRAN RETARD (2 hores o més)

Drets dels passatgers:

  1. Dret d’atenció: menjar i beguda suficients en funció del temps de demora, allotjament en hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com 2 comunicacions, si el retard és de:
  • 2 hores o més, per a vols de 1.500 km o menys
  • 3 hores o més, per a vols més llargs efectuats dins de la UE i per a altres vols de 1.500 i 3.500 km, 
  • 4 hores o més, per a vols de més de 3.500 km efectuats fora de la UE. 
  • 5 hores o més, per a tots els vols
  1. Dret al reemborsament: quan el retard sigui de 5 hores o més. En aquest cas la companyia haurà d’oferir la devolució de l’import del bitllet en el termini de 7 dies, juntament amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si escau.
  1. Dret d’informació: la companyia aèria ha de proporcionar un imprès on s’indiquin les normes en matèria de compensació i assistència.
  1. Dret de compensació, si el retard és de 3 hores o més (excepte circumstàncies extraordinàries):

 

DISTÀNCIA INDEMNITZACIÓ
Fins a 1.500 km 250,00 €
Entre 1.500 i 3.500 km 400,00 €
A partir de 3.500 km 600,00 € extrac./400,00 € intrac.

[Això és una aproximació genèrica als drets dels passatgers aeris a la UE. La seva regulació total i detallada es troba en el Reglament (CE) 261/2004, de l’11 de febrer]