Circular d’actualitat per a empreses i professionals – Gener 2016

1. Qüestions d’interès en l’àmbit tributari.

2. Novetats fiscals any 2016

3. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques I.R.P.F.

4. Impost sobre societats

5. Altres dades d’interès de la Llei de Pressupostos

Jaume Carles

Àrea fiscal-comptable