Circular d’actualitat per a empresaris i professionals Octubre 2015

1. Règim especial de treballadors autònoms
2. Impost Activitats Econòmiques
3. Compte corrent tributari
4. Actualitat mòduls
5. Nova fiscalitat per a les Societats Civils
6. Nou tractament fiscal per als socis professionals
7. Elevació límit exempt d’aportar garantia
8. Entitats no lucratives