CIRCULAR D’ACTUALITAT LABORAL: Foment de la contractació indefinida

Reial Decret-Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida.