Circular d’actualitat laboral – Desembre 2015

  1. Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016
  2. Sentència de l’Audiència Nacional de 22 de juny de 2015
  3. Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol
  4. Ordre pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos d’Incapacitat Temporal (IT) en els primers 365 dies de durada

Lluís Palomas | Àrea laboral