Circular d’actualitat fiscal per a empreses i professionals – Gener 2017

  • Qüestions d’interès en l’àmbit tributari.
  • Novetats fiscals any 2017,
  • Impost sobre Societats.
  • Impost sobre el patrimoni
  • Ajornaments o fraccionaments deutres tributaris.
  • Impost sobre Béns Immobles
  • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)