Circular d’actualitat fiscal per a empresaris i professionals – Octubre 2021

– Règim especial de treballadors autònoms.
– Autònoms societaris.
– Impost Activitats Econòmiques.
– Compte corrent tributari.
– Informació operacions vinculades.
– Nova llei contra el frau fiscal.

Jaume Carles
Àrea Fiscal-Comptable de Grup Carles