Circular d’actualitat fiscal per a empresaris i professionals – Gener 2021

– Novetats fiscals any 2021.
– Impost de la Renda de les Persones Físiques
– Impost sobre Societats.
– Impost sobre el Patrimoni.
– Impost sobre el Valor Afegit.
– Règim de Mòduls.
– Altres tributs.
– Altres modificacions amb incidència tributària.

 

Jaume Carles
Àrea Fiscal-Comptable de Grup Carles