Calendari de festes laborals per a l’any 2018

Al BOE del dia 11 d’octubre de 2017 s’ha publicat la relació de festes laborals per a l’any 2018. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals. Es publiquen tant: Les…

Llei 3/2017: Pressupostos Generals de l’Estat 2017

Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.   També pot consultar el resum en el següent article: Quines novetats fiscals ha aprovat la llei de pressupostos generals de l’estat per al 2017?  …

Ordre HFP/816/2017: operacions vinculades i paradisos fiscals

Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. També podeu accedir a l’article explicatiu…

Reial Decret 563/2017: Inspeccions tècniques en carretera

Real Decreto 563/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en territorio español. Article relacionat: Si la seva empresa té vehicles comercials i furgonetes, vigili els nous criteris d’inspecció…!!!