Meritació i pagament de la pensió

Analitzem diferents supòsits sobre la meritació i el pagament de les pensions. Tenen pagues extraordinàries les pensions derivades d’accident de treball o malaltia professional? Quan les pensions deriven d’accident de treball o malaltia professional, les dues pagues extraordinàries de juny…