L’assistència a les juntes generals de la societat

Per poder participar tant en la deliberació com en la votació és fonamental poder participar en la junta general d’accionistes, per aquest motiu la Llei de societats de capital reconeix el dret d’assistència a la junta com un dret essencial…

Canvis en matèria de marques

Recentment s’ha modificat tant la Llei de marques com el seu Reglament d’execució, i amb això sorgeixen tota una sèrie de novetats i canvis. El passat 1 de maig va entrar en vigor el Reial decret 306/2019, de 26 d’abril,…