Novetats legislatives enginyeria

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. Dins d’aquesta Llei es recullen…

Nou decret d’Autoprotecció

Decret 30/2015 sobre Plans d’Autoprotecció Després de diverses especulacions i estira i arronses, el govern ha aprovat el nou decret (30/2015) que classifica les activitats i centres que han d’elaborar plans d’autoprotecció (PAU), derogant l’anterior decret (82/2010). Prenent nota del que…

Grup Carles obre nous mercats a Marroc

Fruit del treball dels darrers quatre anys, el departament d’Enginyeria i Medi Ambient de GC, ha anat obrint mercat al Marroc. Arran d’una participació a la Fira “Marocuir” a Casablanca, es van establir contactes amb dirigents del sector adober al…