Declaracions ambientals 2017

Arribem a la finalització del primer trimestre de l’any, i amb aquest, finalitza també el termini per presentar les declaracions ambientals, algunes de les quals són molt específiques per a un determinat sector i d’altres molt més genèriques. Tot seguit, li mostrem…