Ajudes i subvencions per a empreses i pimes a Catalunya

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

1. Subvenció dels ajuts per al foment de l’ús de les assegurances agràries

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6981

Data de publicació: 22/10/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6981/1450736.pdf

 

2. Ajuts a la gestió forestal sostenible per a l’any 2015, per a la creació d’agrupacions i d’organitzacions de productors forestals

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6979

Data de publicació: 20/10/2015

Termini: 9/11/2015

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6979/1450356.pdf

 

3. Línia d’ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l’explotació d’una patent o llicència de patent adquirida d’una font externa

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6984

Data de publicació: 27/10/2015

Termini: 11/12/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451416.pdf

 

4. Programa d’inversió directa a l’exterior

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6984

Data de publicació: 27/10/2015

Termini: 15/12/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451492.pdf

 

5. Programa Catalunya Clústers

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6984

Data de publicació: 27/10/2015

Termini: 11/12/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451366.pdf

 

6. Ajuts a les universitats del sistema universitari de Catalunya per col·laborar en el finançament de recursos materials i ajuts tècnics i personals a fi de garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat amb discapacitat (UNIDISCAT)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6983

Data de publicació: 26/10/2015

Termini: 10/11/2015

Organisme oficial: Departament d’Economia i Coneixement

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6983/1451143.pdf

 

7. Subvencions públiques destinades al finançament de projectes singulars destinats a persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6982

Data de publicació: 23/10/2015

Termini: 7/11/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6982/1450998.pdf

 

8. Subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6980

Data de publicació: 21/10/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Departament de Territori i Sostenibilitat

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6980/1450575.pdf

 

9. Subvencions a les empreses per a la contractació de persones desocupades del municipi, a través d’un procediment de pública concurrència.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 022015022542

Data de publicació: 13/10/2015

Termini: 1/12/2015

Organisme oficial: Ajuntament de Pallejà

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&10/022015022542.pdf

 

10. Subvencions per al finançament del programa TLN Mobilicat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6987

Data de publicació: 30/10/2015

Termini: 14/11/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6987/1452644.pdf

 

11. Ajudes al foment del comerç local a Sant Cugat del Vallès

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 022015023165

Data de publicació: 22/10/2015

Termini: 5/11/2015

Organisme oficial: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&10/022015023165.pdf

 

12. Projecte “Eina-ocupació”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 022015023472

Data de publicació: 27/10/2015

Termini: Sense determinar

Organisme oficial: Consell Comarcal del Berguedà

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&10/022015023472.pdf

 

13. Projecte “Eina-empresa”

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: 022015023473

Data de publicació: 27/10/2015

Termini: Sense determinar

Organisme oficial: Consell Comarcal del Berguedà

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&10/022015023473.pdf