BAIXADA RETENCIÓ IRPF LLOGUERS

És propietari d’un local i el té llogat a una persona física o jurídica obligada a retenir?

Recordi que la retenció d’IRPF que ha de practicar sobre el lloguer s’ha rebaixat un punt a partir de l’01-01-2015 i per tant serà del 20%.

No hi ha variació en el tipus d’IVA, que seguirà en el 21%.