Fins al 20 d’abril: declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats

Li recordem que en el mes d’abril ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar per Internet l’esborrany de renda i de les declaracions de renda 2015 i patrimoni 2015 des del 6 d’abril fins al 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 25 de juny).

 

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONATS

 

En concret, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2016 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2016 de l’impost sobre societats.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

El model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

 

Renda i patrimoni. Exercici 2015

 

Des del passat 6 d’abril ha començat la campanya de renda i patrimoni 2015 amb importants novetats com a conseqüència de la reforma de l’impost.

Tota la informació sobre la renda d’enguany al següent enllaç:

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.