D’acord amb el deure d’informació establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del Lloc Web www.gcarles.com.

Dades identificatives

Identitat Grup Carles, Gestió i Projectes, SL (en endavant, Grup Carles)
CIF B63344329
Dades registrals Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 36071, foli 52, full B276079, inscripció 1a
Adreça postal Rambla Sant Ferran, 45, 08700 Igualada (Barcelona)
Telèfon i fax Telèfon: 93.801.72.20
Fax: 93.801.72.21
Correu electrònic rgpd@gcarles.com / gcarles@gcarles.com

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

L’accés i utilització d’aquest Lloc Web atorga la condició d’Usuari i implica la plena acceptació de les condicions d’ús d’aquest, recollides al present Avís Legal. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest Lloc Web i utilitzar-ne els materials que conté, implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, aquestes condicions. En cas de no estar conforme amb aquestes, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el Lloc Web.

Amb la finalitat de complir amb la normativa, aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions, per la qual cosa recomanem a l’Usuari la seva lectura i revisió sempre que accedeixi a la web.

Tanmateix, alguns dels serveis oferts a través del Lloc Web poden estar subjectes, a més de a les condicions que es descriuen al present Avís Legal, a les seves pròpies condicions particulars d’ús que, si s’escauen, també seran aplicables. En conseqüència, la navegació de l’Usuari al Lloc Web suposa, no només l’acceptació del present Avís Legal, sinó també la plena acceptació d’aquestes condicions particulars quan siguin d’aplicació.

1.- Condicions d’ús

Aquest Lloc Web conté materials preparats per Grup Carles amb caràcter merament informatiu i de consulta. Tanmateix, pot incloure enllaços o links que poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, dels quals Grup Carles no respondrà ni dels seus continguts, ni de l’estat d’aquests Llocs Web, i tampoc implica recomanació o aprovació sobre els seus continguts.

Les informacions contingudes al Lloc Web són les vigents a la data de la darrera actualització i han de considerar-se indicatives per l’Usuari. Per qualsevol qüestió que pogués sorgir sobre els continguts, activitats comercials, productes i serveis, resulta d’aplicació la normativa reguladora vigent, essent els òrgans jurisdiccionals els competents per conèixer dels eventuals assumptes.

En tot cas, Grup Carles es reserva tots els drets per modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts del Lloc Web en qualsevol moment, així com la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o en la presentació de la seva web.

Sense perjudici dels drets legals de l’Usuari del Lloc Web i, en el seu cas, els drets reconeguts als consumidors, Grup Carles no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament del Lloc Web, dels seus serveis i els seus continguts. Sempre que sigui possible, Grup Carles avisarà amb caràcter previ a l’Usuari de les interrupcions al Lloc Web. No obstant, no serà responsable dels danys i perjudicis patits per aquest a causa de la manca de disponibilitat, accés o continuïtat del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis o continguts. Tanmateix, Grup Carles omet qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de l’existència de problemes tècnics o errors mecànics als equips informàtics produïts durant la connexió a Internet.

2.– Limitació de responsabilitat

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del present Lloc Web, de conformitat amb la legislació vigent, el present Avís Legal, les condicions particulars en cas d’existir-ne, i qualsevol altra comunicació posada en el seu coneixement a través d’aquest o altre mitjà, així com les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats. Grup Carles no es responsabilitza de la incorrecta utilització que els usuaris realitzin sobre la informació o continguts del servei, essent aquests actes de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari.

Grup Carles, ni les persones de la seva organització, es fan responsables dels errors o omissions en els continguts publicats, atès que són merament de caràcter informatiu. Tanmateix, Grup Carles no es fa responsable de qualsevol dany que pogués derivar-se de la utilització d’aquest Lloc Web o de qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que aquí es facilita.

En qualsevol cas, Grup Carles no assumeix la responsabilitat de les interpretacions de l’Usuari sobre la informació continguda al seu Lloc Web.

3.– Drets de Propietat Intel·lectual

Queden reservats a favor de Grup Carles tots els drets de propietat intel·lectual sobre la totalitat del contingut d’aquest Lloc Web, ja siguin textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element. La seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos, així com els programes d’ordinador i informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, els quals estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Grup Carles i/o dels seus col·laboradors i/o societats participades.

Està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Lloc Web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials que inclou.

Es prohibeix descompilar, desacoblar o realitzar enginyeria inversa, així com suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que hi puguin estar instal·lats.

Qualsevol ús no autoritzat del software o del contingut d’aquest Lloc Web pot suposar l’incompliment de les lleis de Propietat Intel·lectual, Propietat Industrial, drets personals, drets de publicitat i de comunicació i, per tant, Grup Carles, podrà exercir totes les accions civils o penals que corresponguin contra qui lesioni els seus drets.

 4.- Veracitat i confidencialitat de les dades pròpies.

La informació que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web i/o mitjançant qualsevol altre canal de comunicació, haurà de ser veraç, complerta, precisa i actualitzada. A l’efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que es comuniquin, sent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que amb aquestes pugui causar a Grup Carles, o a tercers. Així mateix, l’Usuari serà l’únic responsable de les informacions que faciliti referents a terceres persones.

L’Usuari es compromet a mantenir la confidencialitat de les seves dades i credencials d’accés a la seva àrea privada, en cas de tenir-ne, així com de les activitats, gestions i tràmits que en aquesta es puguin portar a terme. En el supòsit que un tercer realitzi un ús il·legítim o fraudulent del compte i/o credencials de l’Usuari, o bé que posi en risc la seguretat, l’Usuari haurà de notificar-ho a Grup Carles immediatament per tal d’adoptar les mesures necessàries per prevenir i reduir els possibles riscos que se’n poguessin derivar.

5.- Cookies i política antispamming

Aquest Lloc Web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació, millorant els seus serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències de l’Usuari mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. L’Usuari haurà d’acceptar la Política de Cookies de forma expressa i la podrà consultar en qualsevol moment accedint a l’apartat web corresponent.

Grup Carles és contràri a la pràctica de l’SPAM (enviament massiu i continuat al correu electrònic de missatges publicitaris, normalment comercials, dirigits a una pluralitat de persones i no sol·licitats). És per tant que els usuaris i tercers perjudicats per la recepció d’SPAM, l’enviament del qual no hagi estat prèviament consentit, o es pretengui cancel·lar, poden posar-se en contacte amb Grup Carles a rgpd@gcarles.com per tal d’adoptar les mesures necessàries que ho evitin.

6.- Protecció de dades

Alguns dels serveis inclosos en aquest Lloc Web exigeixen la recollida de dades personals de l’usuari per a la seva correcta prestació. L’Usuari, abans de facilitar a Grup Carles les seves dades, haurà de llegir i acceptar la Política de Protecció de Dades que podrà trobar a l’apartat web habilitat, així com als formularis i/o documents habilitats per a la introducció de dades, segons procedeixi.

7.- Jurisdicció i legislació aplicable

La legislació aplicable al contingut d’aquest Lloc Web serà la vigent a l’àmbit territorial, i la jurisdicció a la qual se sotmet Grup Carles, per a la resolució de qualsevol conflicte o qüestió litigiosa que pogués derivar-se de la seva relació amb l’Usuari, és la dels Jutjats d’Igualada.