Assegurança de canvi: fixi el preu futur de les seves transaccions

Si la seva empresa importa o exporta, i vol evitar el risc de pèrdues per oscil·lació de les cotitzacions, contracti una assegurança de canvi. Amb l’assegurança de canvi el seu banc determina des del principi a quant li comprarà o vendrà els dòlars en la data de cobrament o pagament.

Quan operem amb l’exterior treballem en moltes ocasions amb monedes diferents de la nostra i hem de tenir en compte la possibilitat de contractar una assegurança de canvi monetari. Depenent de l’estabilitat de la moneda del país de destinació ens podrem trobar amb pujades i baixades del preu del diner. D’aquí la raó de contractar una assegurança de canvi.

Si la seva empresa importa o exporta i valora aquestes operacions en dòlars, un canvi en la cotització d’aquesta moneda enfront de l’euro pot donar sorpreses amb el benefici esperat:

  1. Importador

Si la seva empresa és importadora en dòlars (USD), haurà de comprar una quantitat determinada de USD en una data futura, beneficiant-se de nivells alts de cotització de l’EUR/USD.

Doncs bé, li interessa un euro fort (que es revaloritza respecte al dòlar). Si l’euro es deprecia enfront del dòlar, en sortirà perjudicat.

Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de compra, independentment de l’evolució de la cotització de l’EUR/USD. El canvi fixat pot ser superior (divisa amb premi) o bé inferior (divisa amb descompte) al del dia de la seva contractació.

Amb l’assegurança de canvi, al venciment, comprarà el nominal establert al tipus fixat.

  1. Exportador

Si la seva empresa és exportadora en USD, haurà de vendre una quantitat determinada de USD en una data futura, beneficiant-se de nivells baixos de cotització de l’EUR/USD.

Si la seva empresa exporta rebrà el cobrament en dòlars i haurà de canviar-los per euros. Per tant, la situació és la inversa a l’anterior: el beneficia que el dòlar sigui la moneda forta respecte a l’euro.

Una assegurança de canvi li garantirà un preu fix de venda, independentment de l’evolució de la cotització de l’EUR/USD. El canvi fixat pot ser superior (divisa amb premi) o bé inferior (divisa amb descompte) al del dia de la seva contractació.

Amb l’assegurança de canvi, al venciment, vendrà el nominal establert al tipus fixat.

Assegurança de canvi

Una assegurança de canvi és un compromís mitjançant el qual el client i el banc s’obliguen mútuament a intercanviar una quantitat de divisa a un preu fixat en una data futura.

L’assegurança de canvi no requereix desemborsaments en el moment de la contractació (encara que de vegades existeix una comissió d’obertura o d’utilització). Les diferències entre la cotització pactada i l’existent al venciment es liquidaran en aquest moment.

Normativa aplicada:

  • Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.