Ajut de 2.000 euros per als treballadors autònoms

Avui dia 6 s’ha publicat al DOGC la resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, on s’informa de l’ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

El termini s’inicia el dilluns dia 9 de novembre a les 9:00h i durarà fins a exhaurir el crèdit disponible.

Import: únic de 2.000 euros.

L’ajut va destinat a:

• Persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades.

• Persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d’alta com a treballadores autònomes. En aquests casos, el nombre màxim de socis per poder accedir a l’ajut és de 3.

Per agilitzar el tràmit, que aconsellem es realitzi el mateix dilluns, recomanem que, si no el té encara, es generi un  IDCAT al més aviat possible. Aquesta signatura electrònica li permetrà signar el document que després s’haurà de penjar per presentar la sol·licitud.

Per realitzar el tràmit o accedir a tots els requisits, li facilitem l’enllaç a la web de la Generalitat:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22248_ajut_extraordinari_autonoms_microempreses_covid19?category=768baee4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c