Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Subvencions a les organitzacions associades de distribució, per sufragar les despeses administratives, de transport i emmagatzematge dels aliments en el marc del programa operatiu sobre ajuda alimentària del fons d’ajuda europea per a les persones més desafavorides a Espanya.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 253

Data de publicació: 22/10/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11387.pdf

 2. Ajuts per a escoles d’hostaleria, en el marc del Pla nacional integral de turisme.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 252

Data de publicació: 21/10/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/21/pdfs/BOE-A-2015-11341.pdf

3. Pla general de control de la mesura d’innovació del Programa nacional de suport al sector vitivinícola

Butlletí Oficial del Fons Espanyol de Garantia Agrària

Núm. de butlletí: 33/2015

Data de publicació: 21/10/2015

Termini: Sense determinar

Organisme oficial: Fons Espanyol de Garantia Agrària

http://www.fega.es/PwfGcp/imagenes/es/Circular_33-2015_Plan_General_control_medidas_innovacion_sector_vitivinicola_tcm5-52892.pdf

4. Ajuts a la prevenció de riscos i seguretat minera, en l’àmbit d’una mineria sostenible, de les activitats mineres no energètiques.

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 260

Data de publicació: 30/11/2015

Termini: 30/11/2015

Organisme oficial: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11697.pdf