Activació de la línia d’ajuts directes per a petites empreses en situació d’ERTO

Beneficiaris:

• Petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec, en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.

Aportació:

• Aportació de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu a 31 de gener de 2021, fins a un màxim de 30.000 euros per empresa.

Requisits:

• Mantenir el mateix nombre de treballadors el 31 de desembre de 2021 respecte al 31 de desembre de 2020. En cas d’incompliment, haurà de retornar la subvenció i pagar els interessos de demora.

Termini de sol·licitud:

• Del 15 fins al 22 de febrer.