Quadre de retencions aplicable per al 2016

RETENCIONS I