Tercera edició del Fòrum d’inversió d’Igualada

Grup Carles Consultoria, conjuntament amb Economistes BAN, estan en plena organització la tercera edició del Fòrum d’Inversió d’Igualada. En cada una de les dues anteriors edicions es va comptar amb la presencia de 6 projectes provinents tant d’emprenedors com d’empreses consolidades…

Línies de finançament 2018

Traça’ns el teu camí, i t’ajudarem a trobar el finançament per aconseguir-lo Grup Carles Consultoria ha llençat una campanya per informar de totes les línies de finançament que hi ha actualment al mercat per a les empreses. En la següent…

Reclamación de devolución de la Plusvalía Municipal

El pasado año 2017, el Tribunal Constitucional dicto 3 importantes sentencias con relación a la plusvalía municipal, una relativa al territorio común y las restantes a los territorios forales de Guipúzcoa y Álava. Estas sentencias declaran inconstitucionales y nulos diferentes…

Autónomos y seguridad social 2018

Los autónomos podrán cotizar solo por los días que estén dados de alta en la Seguridad Social. A partir del 1 de enero de 2018, la nueva Ley de Reforma de los autónomos introduce la posibilidad de afiliación y hasta…

Deducciones para autónomos 2018

Desde el 1 de enero 2018 los autónomos podrán deducir en su IRPF los gastos de suministros de la vivienda y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad La nueva Ley 6/2017 de Reformas Urgentes…