Les empreses, la felicitat i els “CHO”

En el món del management empresarial s’hi mouen tendències, que ens porten a parlar d’uns temes o d’uns altres. Aquests temes, a més, els acostumem a identificar amb sigles corresponents a les seves inicials en anglès, sigles com ERP, CRM,…

Nova normativa europea sobre els drets dels accionistes

El Reglament europeu desenvolupa la denominada «Directiva de drets dels accionistes» establint els requisits mínims en relació amb la identificació dels accionistes, la transmissió d’informació i la facilitació de l’exercici dels seus drets. S’ha publicat un nou Reglament de la…